Eisen aan ventilatie en bijbehorende boetes

Het is belangrijk om aan alle regels en eisen op het gebied van ventilatiesystemen zoals die gelden te voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de procedures van de EPB of aan de ventilatie-eisen. In dat geval kan een boete van het Vlaams energieagentschap, VEA, het gevolg zijn. Het is goed om te weten hoe dit bepaald wordt.

De hoogte van een boete

De hoogte van de boete hangt af van het vergrijp waarvoor je bestraft wordt. Dit kan wel flink oplopen. Het gaat dan om bedragen tot enkele honderden euro’s. Dit is ook zelf uit te rekenen. Voor elke 25 kubieke meter lucht die niet wordt aangevoerd of afgevoerd bedraagt de boete 100 euro. Daardoor is simpel te stellen dat een woonkamer van 100 kubieke meter dus een boetebedrag van 400 euro zal opleveren bij het niet naleven van de regels.

boete ventilatie

Andere boetes bij het niet naleven

Er zijn natuurlijk verschillende soorten boetes. Dat komt doordat de EPB meerdere eisen hanteert. Over het algemeen moet gerekend worden op een bedrag van 250 euro of hoger wanneer de zaken niet op orde zijn. In dat opzicht is het beter om gewoon de regels en procedures te volgen. Bedenk bijvoorbeeld dat het niet of te laat inleveren van de EPB-aangifte ook al tot boetes van 1.000 euro of meer kunnen leiden.

Wie int de boete?

Het innen van de boete is in handen van het Vlaams energieagentschap. Dit is ook de instantie die de hoogte van het boetebedrag bepaalt. Wanneer de verslaggever EPB misstanden constateert, brengt deze verslag uit aan het VEA. Deze verslaggever wordt vanaf het eerste moment bij de werkzaamheden betrokken. Dit wordt de startverklaring genoemd. Deze is van belang om te bepalen of een woning wel aan de gestelde eisen kan gaan voldoen.

Het advies van de verslaggever is dus van groot belang. Dit kan mogelijk nog tot aanpassingen bij aanvang leiden. Het opvolgen van het advies is niet verplicht, maar bedenk wel wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Wanneer de verslaggever na afloop het definitieve rapport opstelt doet deze ook EPB-aangifte. Vervolgens wordt door de VEA gecontroleerd of het rapport onregelmatigheden bevat. Is dit het geval, dan word je hier als bewoner van op de hoogte gesteld. Lees hier meer info over de kostprijs van een ventilatiesysteem.

Hoe vaak krijg je een boete?

De boete is in principe eenmalig. Je betaalt deze één keer en beter er daarna van af. Het is namelijk niet zo dat de VEA je kan dwingen om aanpassingen aan de manier van ventilatie te doen nadat fouten zijn geconstateerd. De boetes die worden betaald zijn bestemd voor het Energiefonds. Daaruit worden energiebesparende initiatieven financieel ondersteund en gestimuleerd.

Goed ventileren of een boete riskeren

Uiteindelijk kan gesteld worden dat de keuze een gemakkelijke is. Wie geen ventilatiesysteem aanlegt kan een boete ontvangen van een waarde tot wel 30 procent van de volledige installatie. Bovendien is het natuurlijk ook nog eens zo dat de gezondheid flink geschaad wordt. De investering in ventilatie is dan dus veel verstandiger en uiteindelijk ook flink goedkoper te noemen.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden