Ventilatiesysteem A

Ventilatiesysteem A is een systeem dat is gebaseerd op zowel natuurlijke aanvoer als natuurlijke afvoer van lucht. Dat betekent dat er geen mechanische ventilatie bij nodig is om de lucht te verplaatsen. Het systeem A is vooral terug te vinden in woningen waar nog geen grondige renovatie in is gedaan of wordt gedaan. Er zijn verschillende voordelen en nadelen te noemen.

Voordelen van ventilatiesysteem A

Het belangrijkste voordeel van het systeem is natuurlijk te vinden op het gebied van de kosten. Buiten het aanbrengen van enkele aanvoerroosters is er niet veel nodig in de woning. De natuurlijke stroming zorgt vervolgens voor verse lucht. Omdat er ook geen enkele vorm van elektriciteit bij komt kijken zal ook op de lange termijn minder zorg om de kosten zijn bij dit systeem. Dit is het belangrijkste voordeel van systeem A.

ventilatiesysteem a raam

Nadelen van ventilatiesysteem A

Er is ook een belangrijk nadeel aan het gebruik van dit systeem. Het gaat bij ventilatiesysteem A immers om volledig natuurlijke lucht aanvoer en afvoer. Dat betekent dus ook dat er weinig grip op het system te krijgen is. Luchtdruk en winddruk bepalen alles wanneer het om deze manier van ventileren gaat. Zo is er bijvoorbeeld al snel meer verse lucht dan nodig is wanneer er een stevige wind staat.

Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Het zal het wooncomfort minder groot maken omdat bijvoorbeeld de kamers sneller afkoelen. Daardoor wordt de circulatie vaak afgesloten door mensen om de warmte te behouden. Met als gevolg dat dan juist de ventilatie weer niet op orde is met alle gevolgen die daar bij horen.

Hoe werkt het?

Dat ventilatiesysteem A op een natuurlijke wijze werkt is misschien wel duidelijk. Hoe dit precies in elkaar zit behoeft echter wel enige uitleg. Het is dan goed om te kijken op welke manieren dit voor elkaar gekregen kan worden. Kijk dan naar het volgende:

Luchttoevoer

Door de ruimtes die bijvoorbeeld tussen deuren en ramen zitten is het mogelijk om verse lucht op een natuurlijke wijze in de woning aan te voeren. Wanneer er nieuwe ramen worden geplaatst die beter geïsoleerd zijn, dan is het slim om hier ventilatieroosters in te laten aanbrengen. Die zijn dan handmatig te openen en te sluiten. Daarmee is tot op bepaalde hoogte de hoeveelheid lucht in huis te regelen. Het plaatsen van roosters helpt hierbij.

Luchtafvoer

Het afvoeren van de vervuilde lucht gebeurt via afvoerkanalen. Dit zijn verticale kanalen die naar het dak lopen. Ook hierop zit een rooster, deze zorgt dat natte en vervuilde lucht verdwijnt. Het is belangrijk om deze roosters in vochtige ruimtes zoals de keuken en de badkamer te plaatsen.

Tot slot

In werkelijkheid is ventilatiesysteem A nog wel mogelijk, maar eigenlijk niet langer aan te raden. Het is het systeem dat het meest onregelmatig is. Bovendien is het door het warmteverlies ook flink duur, ondanks de lage installatiekosten. In nieuwbouwprojecten en grondige renovaties wordt dan ook eigenlijk nooit voor A, maar altijd voor B, C of D gekozen. Slechts in woningen waarin het systeem het bestaande systeem is blijft dit soms gehandhaafd.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden